Προσευχή Ενδέκατου Βήματος

Κύριε, κάνε με δίαυλο της ειρήνης σου -- ώστε όπου υπάρχει μίσος, να φέρνω αγάπη -- όπου υπάρχει αδίκημα, να φέρνω το πνεύμα της συγχώρεσης -- όπου υπάρχει διχόνοια, να φέρνω αρμονία -- όπου υπάρχει λάθος, να ας φέρνω αλήθεια -- όπου υπάρχει αμφιβολία, να φέρνω πίστη -- όπου υπάρχει απελπισία, να φέρνω ελπίδα, όπου υπάρχουν σκιές, να φέρνω φώς, όπου υπάρχει λύπη, να φέρνω χαρά.

Κύριε ας αναζητήσω να ανακουφίζω, παρά να ανακουφίζομαι, να καταλαβαίνω, παρά να γίνομαι κατανοητός, να αγαπώ, παρά να με αγαπάνε. Γιατί όποιος ξεχνάει τον εαυτό του, βρίσκει. Όποιος συγχωρεί, συγχωρείται. Όποιος πεθαίνει, ξυπνά στην Αιώνια Ζωή. Αμήν.