Προσευχή Έβδομου Βήματος

Δημιουργέ μου, τώρα δέχομαι να με έχεις ολόκληρο, καλό και κακό. Προσεύχομαι να με απαλλάξεις από κάθε ελάττωμα του χαρακτήρα μου που στέκεται εμπόδιο στην χρησιμότητά μου σε σένα και στους συνανθρώπους μου. Δώσε μου δύναμη, καθώς βγαίνω από δω, να κάνω το πρόσταγμά σου. Αμήν.