Ο Σκοπός των ΣΑ

Οι Σεξομανείς Ανώνυμοι είναι μια αδελφότητα ανδρών και γυναικών που μοιράζονται την εμπειρία, τη δύναμη και την ελπίδα τους ο ένας με τον άλλον για να μπορέσουν να λύσουν το κοινό τους πρόβλημα και να βοηθήσουν άλλους να αναρρώσουν. Η μόνη προϋπόθεση για να γίνει κανείς μέλος είναι η επιθυμία του να σταματήσει τη λαγνεία και να επιτύχει σεξουαλική καθαρότητα. Δεν υπάρχουν τέλη ή εισφορές για τη συμμετοχή στους ΣΑ. Στηριζόμαστε στις δικές μας συνεισφορές. Οι Σεξομανείς Ανώνυμοι δεν είναι συνδεδεμένοι με καμία αίρεση, δόγμα, πολιτική οργάνωση ή οργανισμό, δεν επιθυμούν να εμπλακούν σε καμιά διαμάχη και δεν υποστηρίζουν ή κατακρίνουν κανένα θέμα. Ο πρωταρχικός μας σκοπός είναι να μείνουμε σεξουαλικά καθαροί και να βοηθήσουμε και άλλους σεξομανείς να επιτύχουν την σεξουαλική καθαρότητα.